HTML ordered list and un ordered list tags

Below is an example showing how to display ordered and un ordered lists in HTML.

<html>
<head><title>Institute Trainign courses</title></head>
<BODY bgcolor="#E67A32">
<font color="#FFF">
Sample Ordered List
<ol type="1">
<li>Adv Java</li>
<li>Core Java</li>
<li>MySQL</li>
<li>Oracle</li>
</ol>
Sample Un Ordered List
<ul>
<li>Adv Java</li>
<li>Core Java</li>
<li>MySQL</li>
<li>Oracle</li>
</ul>
</font>
</body>
</html>